נושא מחיר
 
הטבות
אימון "הדלת אל החופש" - 7 פגישות 980 ש"ח פגישת מיקוד לקראת אירוע חשוב - 150 ש"ח
פגישת מיקוד חד-פעמית 50 ש"ח פעם אחת לבן אדם
פגישת מיקוד לקראת אירוע חשוב 250 ש"ח   
השתתפות בסנה או מעגל הקשבה 60 ש"ח 80 ש"ח לזוג
אירוע פרטי לחברים או משפחה - 3 שעות 750 ש"ח  לבוגרי תהליך אימון - 600 ש"ח